‘aestradadixital’ é un operador municipal de internet.   Naceu dun proxecto tecnolóxico europeo, tamén denominado ‘aestradadixital’ que consistíu en poñer en marcha múltiples actuacións relacionadas coas novas tecnoloxías, coa intención de facilitar o acceso ás novas tecnoloxías e á Sociedade da Información ós estradenses. 

Actualmente, a Rede sen Fíos de ‘aestradadixital’ espállase por prácticamente todo o municipio e incluso por concellos limítrofes como Vedra, Padrón e Teo dando cobertura a máis de 2.000 usuarios.

As tecnoloxías empregadas son diversas;  Wifi en 5GHz, Wimax en 5GHz e enlaces en banda licenzada.  Tamén se empregan aneis de fibra óptica no casco urbán da Estrada que serven para conectar os edificios municipais e os propios nodos da rede sen fíos.