F.PORTO

CURRICULUM VITAE

Castelán       Inglés         arabe

Fernando Porto Mato, nacido no ano1956, natural da Estrada (Pontevedra), licenciado en Maxisterio.

-Inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia co nº 109, con CARTA DE ARTESÁN, nº 464

-É fundador da ASOCIACION GALEGA DE ARTESANS- AGA, con carnet de socio nº 10.

-Está colexiado no COLEXIO PROFESIONAL DE XOIARÍA, OURIVARÍA, PRATARÍA, RELOXARÍA E XEMOLOXÍA DE GALICIA co número N0669.

1974 - Primer premio no Concurso Rexional de dibujo e pintura, organizado polo Concello de A Estrada.
1975 - Estudios (1º, 2º e 3º de comúns) en la Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela.
1976 - Exposición de Pintura e debuxos na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela.
1977 - Edición en offset dun libro de poemas cunha tirada de 100 exemplares.
1977 - Exposición de pintura e debuxos na sala de exposicións do Concello de A Estrada.
1977 - Exposición de debuxo e pintura no Pub Modus Vivendi de Santiago de Compostela.
1978 - Ilustrador gráfico da revista infantil Vagalume, (poemas y comics).Ilustra entre outros, poemas de Neira Vilas.
1979 - Exposición de debuxo e pintura na Caixa de Aforros de Pontevedra.
1980 - Exposición de artistas estradenses, organizada pola Asociación Cultural da Estrada.

1980 - Inicia a súa actividade cerámica. Creación da empresa "CERÁMICA DE LOS ANIMALES FANTÁSTICOS", xunto co seu irmán Nacho Porto. Durante cinco anos, como actividade cotián, crea las xenealogías dos animales imaxinario / simbólicos, entre outras obras.
1981 - Exposición colectiva de cerámica na Sala de Arte do Ministerio de Cultura de Santiago de Compostela., Con Rosalía Pazos, Gonzalo Viana, Nacho Porto y Chus Corujo.
1982 - Exposición Etnográfica de Artesanía Galega, na Coruña.
1983 - Exposición "Outras Artesanías", na Casa Consistorial da Coruña.
1983 - Membro fundador de AGA (Asociación Galega de Artesans).
1984 - Beca da Xunta de Galicia para asistir a un curso de Esmaltes de reflexos metálicos, impartido por Angelina Alós, en Barcelona.
1984 - Asiste ao Curso de Esmaltes na Escola Forma, en Barcelona.
1984 - Beca da Xunta de Galicia para aprendizaxe e Técnicas do traballo do vidro (soplado, soplete, tallado, etc.), asistindo a talleres e fábricas en Barcelona e Mallorca.
1988 - Asiste ao Curso de Serigrafía aplicada á cerámica, na Escola de La Bisbal ,en Gerona

1988-Asiste ao Curso de manejo de hornos de gas, polo enxeñeiro Manuel Keller, INGENIERIA2000 Empresa, en Madrid.
1989 - Asiste ao Curso de Iniciación al Torno, na Escola de La Bisbal, en Gerona.
1989 – Asiste ao Curso de Esmaltes de Gres, na Escola de La Bisbal, en Gerona.
1989É seleccionada obra no "I Curso Internacional de Cerámica", como fondo para acreación dun Museo Internacional de Cerámica, no Castelo de Soutomaior (Pontevedra).
1991 - Asiste ao Curso de "Modelado del vidro en caliente", no Fundación Centro do Vidro de Barcelona. Posteriormente a ese curso, traballa varios días no taller do artista vidrieiro Pere Ignasi Bisquerra, en Mallorca. donde combina os seus coñecimentos da cerámica y do vidro para crear vasos con saturaciones metálicas e tratamentos de superficie.
1994 - Imparte unha "Conferencia sobre Artesanía Contemporánea", acompañada dun video que recolle as máis importantes tendencias desde principio de século, en A Estrada (Pontevedra).
1994 - Asiste ao Curso de perfeccionamento del trabajo al torno, impartido por Paco Carrasquillo, en Cangas (Pontevedra).
1996 - Asiste ao Curso de escultura cerámica, impartido por Xavier Toubes, director do Centro Europeo de Cerámica.
1997Obtén o Diploma Oficial de Autodesk, relativo ao dominio do programa infográfico 3D Studio 4, en A.F.I. en Vigo.
1997 - Asiste ao "Curso de Pátinas y acabados especiales para metales", impartido por Carlos Reano, en Santiago de Compostela.
1997 - Asistente ao Ciclo de conferencias de 10 horas lectivas, "A Arte e os Espacios públicos", no C.G.A.C., en Santiago de Compostela
1998 - Asiste ao Curso de diseño asistido por ordenador (AUTOCAD 14) ,en colaboración co FORGA, na CIGA, en AEstrada.
1998 - Asiste al III Encontro de Ceramistas en Viveiro ,co tema “Cerámica na Arquitectura”.
1999 - Asiste ao Curso de serigrafía para ceramistas, impartido por J.María Sáez de Ocariz , en Gandarío (A Coruña).
1999 - Asiste ao Curso de "Microfusión para ceramistas"; impartido por Acisclo “novo”, en Gondomar.
1999-Asiste como participante ao programa internacional da Comisión Europea “INTERPRISE”, e interven cunha "Ponencia-demostración sobre CerámicaVirtual”,en Messina(Sicilia).
2000- Monitor dun "Curso de introducción a la cerámica" de 24 horas de duración, para monitores en la Asociación de Tempo Libre Mistura, de A Estrada.

2000 - Iniciáse no mundo da xoiería xunto ca súa esposa Trinidad Barranco Pomares, na fundición da súa propiedade. Na actualidade combinan a cerámica con prata , bronce e latón.
2002-Asiste ao Curso de Xestión Webs, cunha duración de 60 horas na Escola PC Carrier, en Santiago de Compostela.
2002- Asiste ao Curso de "Iniciación al arte contemporáneo español en el siglo XX para artesanos", impartido por Antonio Garrido Otero, de 28 horas de duración, celebrado naCoruña.
2003- Monitor del "Curso de introducción á cerámica" de 20 horas de duración, organizado polas Mulleres Ruráis, de Codeseda (A Estrada).

2004 .- Colabora con Marre Moerel, para a Incorporación de proyectos de diseño a la Arteania ;Proyecto d'Artes, promovido por Fundesarte (Fundación Española para Diseño y la Artesanía).

2005-Edición do primeiro exemplar do libro AZA, que contén 50 imáxenes fractáis en formato A3, acompañadas de poemas.

2008- Participa na EXPOSICIÓN POESIA EXPERIMENTAL EN el CGAC en SANTIAGO de COMPOSTELA, resultado do curso-taller ofrecido por Clemente Padín (uruguay)

2009.- En Octubre de 2009 imparte un “Curso de Esmaltes de Reflejos metálicos” en Gondomar, patrocinado pola Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño de Galicia. Os resultados se pueden ver en www.evolutium.net

2009-Asiste ao XIV Congreso de la Asociación de Ceramología que, co título de “La cerámica de Galicia: de los castros a Sargadelos”, celebróuse en Oleiros (A Coruña) en 2009

2010-Asiste ao curso “Técnicas de fundición para xoiería: Microfusión” en Bergondo, cunha duración de 48 horas en Bergondo, A Coruña impartido por Antonio Franco. Patrocinado pola Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño de Galicia.

2010- Asiste ao Curso de “Perfeccionamento en deseño de xoias: Programa 3Design”, cunha duración de 48 horas en Berdondo, A Coruña, impartido por Manuel Piñeiro. Patrocinado pola Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño de Galicia.

2010- Imparte unha ponencia titulada ARTESANÍA FRACTAL, e unha Exposición de ARTE FRACTAL: titulada : Fractales, ¿Dónde están?, nos Cursos de verano da Universidade de Extremadura: NUEVOS MEDIOS DIGITALES: APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA COMPUTACIONAL AL ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN PARA EL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: http://www.unex.es/eweb/verano_new/listados/view.php?id=104 .Tamén na web: www.evolutium.net

2008-2009- Participa na Feria L´Artigiano in Fiera. Milán- ITALIA, proxecto financiado polo Centro de Deseño e Artesanía de Galicia.

2010- Participa na Feria L´Artigiano in Fiera. Milán- ITALIA, proxecto financiado polo IGAPE.

2011-Participa na Feria Maison-Objet en París na edición de xaneiro- FRANCIA e na edición de setembro sendo estos dous eventos financiados polo IGAPE.

2011-Asiste ao “Curso de Diseño de xoias en 3D: Rhinogold”, impartido por Chesco Díaz, cunha duración de 32 horas, en Santiago de Compostela, patrocinado pola Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño de Galicia.

2011-Premio adquisición no VIII certame de artesanía Antonio Fraguas, e selección de peza para a exposición itinerante.

2011-Participa na mesa redonda co tema "Las nuevas herramientas de la creatividad", xunto a Martín Azúa en (Encontros de Artesanía Iberica) IBERIONA

Desde 1980 ata hoxe asiste a multitude de eventos tanto nacionáis como internacionáis relacionados coa artesanía (feiras,exposicións, demostracións públicas, etc..).